Rendeletek:

 

Fiatal párok lakásfelújításának támogatása

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

A pénzbeli és természetbenigyermekvédelmi támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

A közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról

A köztisztaságról, valamint a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Az állatok tartásáról

A fiatal házasok lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról

A magyarkeszi község helyi építési szabályozásáról

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásról

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjáról

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Anyakönyvi eseményekről szóló rendelet

Magyarkeszi Község Önkormányzata és szervei