Információk

Az iskola története

A tantestület tagjai

Dokumentumok

Órarend

HEFOP/2.1.8 pályázat

HEFOP/2.1.9 pályázat

Nyertes pályázatunk!

Címe:
HEFOP/2.1.8 "Egyiskolás települések többségében hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése"
Kezdete:2006. április 1.
Befejezése: 2007. szeptember 30.
Pályázati összeg: 14 MFt

Egy olyan oktatási-nevelési projektet hozunk létre, amely az iskolai oktatásban segíti a halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekeket.
Program tartalma:
ˇ Számítástechnikai szaktanterem létrehozása, felszerelése.
ˇ Számítógép használatát beépítjük az egyes tanórák anyagába.
ˇ Felzárkóztató foglalkozásokat, egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartunk és képességfejlesztést végzünk a hátrányos helyzetű tanulók részvételével.
ˇ Könyvtárszoba ill. fejlesztő szoba kialakítását tervezzük.
ˇ Szabadidős programokat szervezünk a tanévben folyamatosan.

Az átépítés folyamata képekben

Az átadás képei

IPR tréning képei

Hatékony tanulómegismerési tréning képei

Tanórai differenciálás c. tréning képei

SzMK. kerekasztal beszélgetés - 2007. január